Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Dødsattest
Når en person dør skal afdødes læge kontaktes med henblik på at få udarbejdet dødsattesten. Lægen vil kunne orientere dig om, hvad der ellers skal ske umiddelbart efter dødsfaldet. Sker dødsfaldet på hospital eller institution, vil personalet her kunne sørge for, at det sker.

Kontakt kirken
Dernæst skal de pårørende eller evt. bedemanden senest to dage efter dødsfaldet anmelde begravelse/kremering til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

Ved dødsanmeldelsen skal kirken bruge:
- Dødsattest
- Sygesikringsbevis
- Dåbs- eller navneattest
- Vielsesattest (hvis afdøde var gift)
- Eventuel ægtefælles dåbs- eller navneattest

Skal bisættelsen eller begravelsen foregår fra Stenlille eller Stenmagle?
Ønsker du, at bisættelsen eller begravelsen skal foregå fra Stenlille eller Stenmagle Kirke, så ring til sognepræst Karsten Lundbeck Garne: Tlf. 5056 8332.

De pårørende skal tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen (kirkelig begravelse). Er afdøde medlem af folkekirken skal en præst medvirke ved den kirkelige højtidelighed med mindre afdøde på anden måde klart har tilkendegivet, at det ikke er vedkommendes ønske. Afdødes pårørende aftaler en samtale med præsten, hvor man aftaler de nærmere detaljer omkring tilrettelæggelse af den kirkelige handling.

Valg af gravsted
Valg af gravsted og dets vedligeholdelse aftales med graveren på den kirkegård, hvor afdøde skal bisættes eller begraves. Inden gravstedet kan vælges, skal man have besluttet sig for, om den afdøde skal kremeres eller begraves. Man skal også overveje, om gravstedet skal være stort nok til, at andre familiemedlemmer - som f.eks. en ægtefælle - kan nedsættes i samme gravsted på et senere tidspunkt.

Hvad koster et gravsted?

Udgifterne til erhvervelse og pleje af et gravsted afhænger af om af afdøde var medlem af folkekirken, typen af gravsted og hvilken grad af pleje og pyntning, man ønsker.

Se taksterne på provstiets hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Hvis du er i tvivl om pleje og vedligeholdelse, er du altid velkommen til at kontakte graveren.

Ophavsret: